224234

قطع گاز چند تولیدی سیمان در مناطق شمالی

دنیای معدن: افزایش مصرف گاز در برخی از مناطق کشور موجب شد تا، گاز چند واحد سیمانی در مناطق شمالی و شمال شرقی کشور قطع شود.

به گزارش دنیای معدن، عباس حسینی نائب رییس انجمن صنفی کارفرمایان سیمان با اشاره به اینکه از هفته گذشته با کاهش دمای هوا، داستان تکراری قطع گاز صنایع در روزهای سرد سال آغاز شده است، گفت: از شنبه هفته گذشته، همزمان با کاهش دمای هوا قطع گاز واحدهای سیمانی آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

او ادامه داد: در حال حاضر واحد های سیمانی که در مناطق شمالی و شمال شرقی کشور قرار دارند، با قطعی گاز مواجه هستند و هم اکنون تولید سیمان در این مناطق با سوخت مازوت انجام می شود.

هر چند از هفته گذشته که گاز واحدهای سیمانی قطع شده، تولید با مازوت ادامه دارد اما این اتفاق هزینه تولید را افزایش خواهد داد و بار بیشتری را بر دوش واحدهای تولیدی خواهد گذاشت. مدیرعامل هلدینگ سیمان تهران در این باره توضیح داد: در سال جاری قیمت گاز واحدهای سیمانی از ۱۱۹ تومان در هر مترمکعب به ۴۵۰ تومان در هر متر مکعب افزایش یافت به این ترتیب در شش ماهه اول سال، قیمت تمام شده یک تن سیمان فقط به واسطه افزایش قیمت انرژی ۳۵ درصد رشد داشته است. این افزایش به غیر از رشد سایر اقلام هزینهای است. اکنون با قطع گاز و اجبار واحدها برای تولید با مازوت، هزینه حمل مازوت نیز به واحدهای تولیدی تحمیل خواهد شد و به این ترتیب قیمّت تمام شده سیمان، تنها در بخش تامین سوخت حدود ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت.

 

دیدگاه تان را بنویسید