224109

وزن «تیپ ۵» سیمان خوزستان سنگین تر بود

دنیای معدن: سیمان خوزستان در هفته ای که گذشت، با محصول «سیمان تیپ ۲» حجم عرضه در حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ تنی را به رینگ نقره ای آورد و همین آمار در بخش معاملات نیز به ثبت رسید تا ۵ میلیارد و ۴۱۴ میلیون تومان درآمد کسب شد.

به گزارش دنیای معدن، سیمان خوزستان پس از یک هفته درآمد کاهشی را به ثبت رسانده بود، مجددا عزم صعود را در پیش گرفت و توانست به مسیر صعودی که از اواخر شهریورماه آغاز کرده بود، بازگردد.

مجموع درآمدزایی این شرکت در این هفته به رقم ۱۴ میلیارد و ۱۰۹ میلیون تومان بالغ شد.

سیمان خوزستان در هفته ای که گذشت، با محصول «سیمان تیپ ۲» حجم عرضه در حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ تنی را به رینگ نقره ای آورد و همین آمار در بخش معاملات نیز به ثبت رسید تا ۵ میلیارد و ۴۱۴ میلیون تومان درآمد کسب شد.

در ادامه باید اشاره به سیمان «تیپ ۵» این شرکت سیمانی نیز کرد و از حجم تقاضای ۲۸ هزار و ۱۶۰ تنی در مقابل عرضه ۱۹ هزار و ۵۰۰ تنی نیز سخن گفت که درآمدی بالغ بر ۹ میلیارد و ۵۳۸ میلیون تومان نیز بدست آورد.بورس نیوز

 

دیدگاه تان را بنویسید