240762

افزایش چشمگیر فروش صادراتی تجمیعی " کگل "

دنیای معدن: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر مقدار فروشی که از ابتدای سال مالی تاکنون به ثبت رساند در مقایسه با سال گذشته که ۹ میلیون و ۸۲۸ هزار و ۹۶۴ تن را به فروش رساند اکنون با رشد ۲ درصدی به مقدار فروش ۹ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۹۸۲ تن رسید.

به گزارش دنیای معدن، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نهمین ماه سپری شده از سال جاری (منتهی به اسفندماه ۱۴۰۱) مقدار فروش محصولات خود را یک میلیون و ۱۵۸ هزار و ۳۷۴ تن در سامانه کدال به ثبت رساند، مقدار فروش تجمیعی شرکت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر تا پایان آذر ماه سال جاری ۹ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۹۸۲ تن بود، "کگل" از فروش محصولات در این بازه زمانی ۲۹ هزار و ۱۵۱ میلیارد تومان درآمدزایی را به همراه داشت.

میزان درآمدی که معدنی و صنعتی گل گهر در آذرماه از فروش یک میلیون و ۱۵۸ هزار و ۳۷۴ تن محصول خود به ثبت رساند برابر با ۳ هزار و ۲۷۶ میلیارد تومان بود، "کگل" در ۹ ماه گذشته به میانگین مقدار فروش یک میلیون و ۱۰۹ هزار و ۵۵۳ تن در هر ماه رسید، گفتنی است که در آذر ماه مقدار فروش این شرکت معدنی نسبت به میانگین ماهانه در ۸ ماه گذشته ۴ درصد افزایش را تجربه کرد.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر مقدار فروشی که از ابتدای سال مالی تاکنون به ثبت رساند در مقایسه با سال گذشته که ۹ میلیون و ۸۲۸ هزار و ۹۶۴ تن را به فروش رساند اکنون با رشد ۲ درصدی به مقدار فروش ۹ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۹۸۲ تن رسید.

درآمد ماهانه ای که شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نهمین ماه از سال جاری به ثبت رساند در مقایسه با ماه گذشته که ۳ هزار میلیارد تومان درآمدزایی داشت، ۹ درصد افزایش (نزدیک به ۲۷۵ میلیارد تومان) درآمدزایی را مشاهده کرد. درآمد تجمیعی صادراتی که گل گهر از ابتدای سال مالی تاکنون از فروش محصولات صادراتی خود شناسایی کرد در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۲۰۰۸ درصد افزایش درآمد را تجربه کرد.

مقدار فروش ماهانه "کگل" در آذرماه سال گذشته ۹۸۰ دستگاه به ثبت رسید اما؛ در آذر ماه ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته رشد ۱۸ درصدی را تجربه کرد و در مقایسه با آبان ماه ۱۴۰۱ نیز این شرکت معدنی افزایش فروش ۶ درصدی را به خود دید.

عنوان درآمدزاترین محصول " کگل " در آذرماه سال جاری به گندله با ۲ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان تعلق گرفت، مقدار فروش این محصول برابر با ۹۴۹ هزار و ۷۱۷ تن بود که در مقایسه با آبان ماه رشد ۷ درصدی را تجربه کرد و همچنین نرخ فروش گندله در نهمین ماه سال جاری برابر با ۲ میلیون و ۸۴۳ هزار تومان اعلام کرد.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در آذرماه سال جاری از فروش دیگر محصولاتی همچون گندله صادراتی، کنسانتره سنگ آهن و گندله ریزدانه کسب درآمد کرد، «گندله صادراتی» بیشترین مقدار فروش و درآمدزایی را پس از گندله داخلی به خود اختصاص داد و پس ازآن نیز کنسانتره سنگ آهن عمده ترین مقدار فروش را با ۷۶ هزار تن به خود اختصاص داد و از فروش آن به درآمد ۱۹۱ میلیارد تومانی دست یافت.

" کگل " در این دوره ماهانه مقدار تولید محصولات خود را یک هزار و ۳۶۷ تن در کارنامه مالی به ثبت رساند و در ۹ ماه گذشته نیز توانست بالغ بر ۱۶ میلیون و ۴۳۲ هزار تن محصول تولید کند، بیشترین مقدار تولید "کگل" مربوط به کنسانتره سنگ آهن با ۸ میلیون و ۵۶۱ هزار و ۲۸۲ تن بود.

 

دیدگاه تان را بنویسید