240343

با حضور ارزیابان جایزه ملی تعالی صورت گرفت؛

برگزاری موفقیت‌آمیز فرآیند ارزیابی جایزه ملی تعالی در گل‌گهر

دنیای معدن: فرآیند ارزیابی ملی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر بر اساس الگوی تعالی سازمانی ١٤٠٠ با حضور ازریابان کشوی با موفقیت برگزار شد و به پایان رسید‌.

به گزارش دنیای معدن، این ازریابی با حضور مدیرعامل گل‌گهر، مدیر مجتمع، معاونین، مدیران عامل شرکت های وابسته و با همکاری تمامی کارکنان مرتبط، در ۴روز و طی ٣٤ جلسه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد و عملکرد حوزه‌های مختلف شرکت گل‌گهر مورد بررسی، بازدید و ازریابی قرار گرفت.

امتیاز فرآیند ارزیابی جایزه ملی بر اساس الگوی تعالی سازمانی، اسفند ماه جاری مشخص خواهد شد.

 


 

دیدگاه تان را بنویسید