238838

خرید معدن سنگ آهن در راستای کسب درآمد پایدار

دنیای معدن-شهردار کاشان گفت: شهرداری به زودی با خرید معدن سنگ آهن به درآمد پایدار می رسد و اعتبارات لازم برای اجرای پروژه های عمرانی را به دست می آورد.

به گزارش دنیای معدن، حسن بخشنده امنیه امروز یکشنبه بیست ودوم آبان ماه در هشتادوششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر با اشاره به رویکرد درآمد پایدار شهرداری کاشان، اظهار کرد: کسب درآمد پایدار توسط شهرداری نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد.

وی از خرید معدن سنگ آهن خبر داد و افزود: شهرداری به زودی با خرید این معدن به درآمد پایدار می رسد و اعتبارات لازم برای پروژه های عمرانی را به دست می آورد.

شهردار کاشان خرید معدن سنگ آهن در آینده نزدیک را راهگشای تأمین اعتبار پروژه های عمرانی دانست و خاطرنشان کرد: در صورتی که معدن سنگ آهن به بهره برداری برسد تا شعاع ۵۰ کیلومتری حق برداشت از معدن دیگری وجود ندارد و سایر مراکز و نهادها باید مواد مورد نیاز خود را از این معدن خریداری کنند.

بخشنده امنیه از انعقاد قرار داد همکاری و آماده سازی ۲۵ هکتاری مسکن ملی در کاشان خبر داد و تصریح کرد: انعقاد همکاری های پیمانکاری با دیگر ارگان ها به تأمین هزینه های شهرداری کمک می کند.

وی رقابت پذیری و منظم بودن پیمانکارها را از محدودیت های مدیریتی دانست و گفت: این معضل هزینه زیادی به شهرداری در حوزه های مختلف تحمیل می کند، لذا تلاش می شود از مهندسان عمران و تأسیسات بدنه شهرداری استفاده شود که در بخش درآمد پایدار مؤثر است.

شهردار کاشان از انعقاد قرارداد همکاری و آماده سازی ۲۵ هکتاری مسکن ملی در کاشان خبر داد و افزود: این فعالیت های شهرداری در راستای کسب درآمد پایدار است.

 

دیدگاه تان را بنویسید