238395

اقدام ویژه ای در حوزه سنگ آهن انجام می دهیم

دنیای معدن-وزیر صمت گفت: ذخایر ارزشمندی از سنگ آهن داریم که البته با محدودیت مواجه است؛ اگر اکتشافات جدیدی انجام ندهیم ۱۵ سال دیگر ذخایر سنگ آهن تمام می شود. بنابراین در این حوزه اقدامات ویژه انجام می دهیم.

به گزارش دنیای معدن، رضا فاطمی امین، وزیر صمت اظهار کرد: ما باید اکتشافات معادنی را انجام دهیم و بخش خصوصی نمی تواند این کار را انجام دهد زیرا مخاطره بالایی دارد و زیرساختی است و همچنین وقتی محدوده ها را برای مزایده می گذاریم اگر اطلاعات کافی نداشته باشیم نمی دانیم به چه قیمتی مزایده را برگزار کنیم.

وزیر صمت افزود: کشور را به سه بخش تقسیم کردیم که در یک مورد به دنبال اکتشافات فلزات هستیم. مورد دوم برای غیرفلزی ها و مورد سوم هم ذخایر نفتی و گازی است.

وی ادامه داد: ذخایر ارزشمندی از سنگ آهن داریم که البته با محدودیت مواجه است؛ اگر اکتشافات جدیدی انجام ندهیم ۱۵ سال دیگر ذخایر سنگ آهن تمام می شود. بنابراین در این حوزه اقدامات ویژه انجام می دهیم.

فاطمی امین در ادامه اظهار کرد: ۳۲۰ مصوبه و دستورالعمل و بخشنامه داشتیم که بعضاً باهم متناقض هم بودند که منشأ رانت و فساد شده بود؛ این ۳۲۰ مورد را یکپارچه کردیم و دیگر هیچ پنهان و پیدایی وجود ندارد.

وی گفت: یکی از کارهای ویژه در این یکپارچه سازی، بررسی صلاحیت فنی خریدار معدن است در حالی که قبلاً فقط صلاحیت مالی فرد بررسی می شد

 

دیدگاه تان را بنویسید