238293

حکمرانی شایسته موجب بهره گیری مطلوب از ظرفیت ها منطقه ای می گردد

دنیای معدن: دکتر صلاحی رئیس هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو که به همراه دکتر فاطمی نایب رئیس و دکتر حیدری مشاور اجتماعی این شرکت در جلسه شورای اداری شهر ستان اردکان حضور یافت با اشاره به عمومیت داشتن معضلات و آسیب های اجتماعی در جوامع در حال توسعه تصریح کرد:

   به گزارش دنیای معدن، توسعه و گسترش شهرها ناشی از صنعتی شدن پیامدهای مثبت و منفی بدنبال دارد که باید با مدیریت صحیح و ایجاد توازن در توسعه، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد. 

  وی افزود: امروز مدیریت جوامع بشری مستلزم آگاهی از شاخصهای حکمرانی شایسته است ‌. این ویژگی می توان راهگشای بسیاری از مشکلات و نارسایی ها باشد. بنابر این باید از ظرفیت مدیریتی برای متعادل سازی و برقرای توازن در توسعه اقتصادی با نگاه به جنبه های  فرهنگی و اجتماعی استفاده کرد. وی پیشنهاد کرد با برگزاری دوره های کوتاه مدت حکمرانی شایسته، مدیران را با اصول متوازن توسعه و عدالت محوری با اتکا بر داشته هایمان آشنا کنیم و با برنامه ریزی و اجرای صحیح اقدامات ،  عملکردمان را در منظر قضاوت جامعه قرار دهیم .

 

دیدگاه تان را بنویسید