236749

ایمیدرو به مناسبت هفته دولت منتشر کرد؛

آمار تغییرات تولیدات 4ماهه ابتدای 1401

دنیای معدن: آمار تغییرات تولیدات 4ماهه ابتدای 1401 (رشد تولید و مدیریت مصرف برق با همکاری وزارت نیرو)

آهن اسفنجی: 11.3 میلیون تن (رشد 9درصدی)

 شمش فولاد: 8.07 میلیون تن (رشد 10درصدی)

 کنسانتره سنگ آهن: 16.5میلیون تن (کاهش یک درصدی)

 گندله سنگ آهن: 17.4 (رشد3درصدی)

شمش آلومینیوم: 222هزار تن (رشد27درصدی)

کاتد مس: 99هزار تن (رشد 2درصدی)

 

 

دیدگاه تان را بنویسید