236235

معاون وزیر تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی:

چادرملو منضبط‌ترین شرکت در حوزه کار و کارگری است

دنیای معدن: معاون روابط کار وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن بازدید از مجتمع صنعتی چادرملو، در نشستی با مدیران و رؤسای مجتمع، در جریان مسائل کارگری و کارفرمایی مجتمع قرار گرفت.

▪️'علی‌حسین رعیتی‌فرد' چادرملو را یکی از منضبط‌ترین شرکت‌ها در حوزۀ کارگری دانست و با تقدیر از نظم حاکم بر کارخانجات، خواستار تداوم و بهبود این روند شد.

▪️معاون وزیر تعاون، کاهش حوادث ناشی از کار در این مجتمع را ناشی از بازرسی مستمر از کارگاه‌ها و کارخانجات برشمرد و  بر تشدید نظارت بر کارگاه‌های موضوع تبصرۀ مادۀ ۹۹ قانون کار تأکید کرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید