227869

فعالیت های سنگ آهن شرکت واله تحت تاثیر باران های شدید قرار گرفت

دنیای معدن: وبسایت رسمی واله برزیل: شرکت واله بزرگترین معدنکار سنگ آهن جهان به دلیل باران های شدیدی که در ایالت میناس گرایس در جنوب شرقی برزیل روی داده، تا حدی فعالیت های خود را در معادن سنگ آهن جنوب شرقی متوقف کرده است.

به گزارش دنیای معدن، با این حال براساس بیانیه ای که این شرکت در وبسایت رسمی خود در 10 ژانویه منتشر کرد، این شرکت همچنان بر اهداف تولید سنگ آهن 2022 خود که 320 تا 335 میلیون تن بود تاکید کرده است.

واله اعلام کرده که جریان حرکت قطارها در شبکه راه آهن Vitoria-Minas در سیستم جنوب شرقی به دلیل بارش شدید باران تاحدی دچار اخلال شده است. بنابراین تولید در معدن Brucutu و مجتمع Mariana به دلیل ناتوانی در حمل سنگ آهن متوقف شده ولی تولید مجتمع Itabira در سیستم جنوب شرقی هنوز تحت تاثیر قرار نگرفته است.

این معدنکار همچنین مجبور شده تولید را در تمام مجتمع های خود در سیستم جنوبی متوقف نماید چراکه بزرگراه های کلیدی BR-040 و MG-030 مسدود شده اند.

با این وجود واله گفته سیستم شمالی همچنان در راستای برنامه های تولید به فعالیت خود ادامه می دهد و با توجه به تاثیر فصل بارانی بر همه فعالیت ها، واله همچنان اهداف برنامه ریزی شده تولید سنگ آهن در سال 2022 را در 320 تا 335 میلیون تن نگه داشته است.

براساس بیانیه شرکت واله، این شرکت در حال انجام تمام اقدامات لازم برای از سرگیری فعالیت هاست اما چارچوب زمانی برای از سرگیری فعالیت ها ارائه نکرده است.

این معدنکار همچنین با اشاره به اینکه در هیچ یک از ساختارهایش تغییری در سطح اضطراری ایجاد نشده گفت: نظارت بر سناریوهای بارندگی در میناس گرایس و حفظ سدهای باطله آن به صورت 24 ساعته ادامه دارد.

براساس گزارش واله، در طول ژانویه تا سپتامبر 2021 کل تولید سنگ آهن در مجتمع Minas Centrais که معدن Brucutu و سایر معادن در آن قرار دارند و مجتمع Mariana  در سیستم جنوب شرقی 13 درصد از کل تولید سنگ آهن واله را به خود اختصاص داده است. همچنین تولید در سیستم جنوبی حدود 17.7 درصد از کل را شامل می شود.جعفری طهرانی

 

دیدگاه تان را بنویسید