227516

رئیس اداره صمت خواف خبر داد؛

آغاز نظارت جدی بر عملکرد معادن سنگان آهن خواف

دنیای معدن: رئیس اداره صمت خواف گفت: نظارت جدی بر عملکرد معادن سنگ آهن خواف با حضور رئیس دادگستری این شهرستان آغاز شد.

به گزارش دنیای معدن، داود صنعتی از بازدید رئیس دادگستری شهرستان خواف از معادن این شهرستان خبر داد.

وی ادامه داد: در روزهای گذشته بازدید سرزده ای با حضور قلی زاده دادستان و رحیمی رئیس دادگستری شهرستان خواف از معادن، صنایع معدنی و مجتمع سنگ آهن سنگان  در قالب گشت مشترک انجام شد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان خواف افزود: نظارت بر عملکرد معادن و صنایع معدنی فعال و پیگیری مشکلات احتمالی معادن با همکاری دادگستری شهرستان با جدیت انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام حکایت از استمرار بازدیدها و گشت های مشترک از معادن سنگان در آینده دارد که با هدف نظارت بر عملکرد معادن و صنایع معدنی فعال، پیگیری مشکلات احتمالی معادن، مسئولیت اجتماعی و دیگر حوزه های مرتبط با صنایع و معادن خواف دارد.

صنعتی با بیان این که معادن سنگ آهن سنگان خواف در مجموع با ذخیره یک میلیارد تن، یکی از ۱۰ معدن بزرگ سنگ آهن جهان است، گفت: این معادن تأمین کننده خوراک اولیه تولید ۱۷.۵ میلیون تن کنسانتره، ۱۵ میلیون تن گندله و پنج میلیون تن سنگ آهن است.

 

دیدگاه تان را بنویسید