226765

پیشنهاد افزایش سرمایه "کگهر" از سوی هیات مدیره

دنیای معدن: هیات مدیره شرکت سنگ آهن گهرزمین پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه را داد.

به گزارش دنیای معدن، شرکت سنگ آهن گهر زمین از پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می شود.

 

دیدگاه تان را بنویسید