224120

سنگ آهن و فولاد «Mysteel»

دنیای معدن: جداول سنگ آهن و فولاد «Mysteel» مورخ 12 نوامبر.

آخرین موجودی سنگ آهن در 45 بندر چین.

آخرین وضعیت عملیاتی 247 فولادساز کوره بلند چین.

آخرین وضعیت سنگ آهن وارداتی برای 247 فولادساز کوره بلند چین.

 

photo_2021-11-12_03-04-11photo_2021-11-12_03-04-07

 

جعفری طهرانی
 

دیدگاه تان را بنویسید