237263

الزام بهره برداران زغال سنگ گلستان به انتقال دفتر یا ایجاد نمایندگی در این استان

دنیای معدن-مدیرکل اداره «صنعت، معدن و تجارت» استان گلستان گفت: در حال حاضر ۱۶ فقره تعداد کل پروانه های بهره برداری معادن زغال سنگ در استان گلستان است که تعداد ۱۱ فقره پروانه بهره برداری فعال بوده و مقرر شده است تمامی بهره برداران نسبت به انتقال دفتر یا ایجاد نمایندگی در استان اقدام کنند.

به گزارش دنیای معدن، درویش علی حسن زاده با اشاره به اینکه این جلسه به ریاست استاندار گلستان و همچنین حضور اعضای شورای معادن در محل استانداری گلستان در راستای اجرای ماده ۴۳ قانون برنامه ششم تشکیل شد گفت : شورای معادن ظرفیتی برای توسعه معادن استان گلستان است.

وی با بیان اینکه شورای معادن زیرساختی مناسب و ظرفیتی مطلوب برای توسعه استان گلستان است، افزود: بسیاری از مسیرهای رشد و توسعه معادن و صنایع معدنی از طریق این شورا می تواند اتفاق بیفتد که در این شورا توانستیم طی سال های گذشته تاکنون برخی از مسایل ومشکلات را مرتفع و توانمندی های بیشتری را شناسایی کنیم، لذا انتظار مردم نیز همین است که نقش معادن به خوبی ایفا و بهره برداری های لازم و تأثیر آن در اقتصاد نشان داده شود.

حسن زاده گفت : در این جلسه ضمن تبیین نقش شورای معادن استان طبق بند الف ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه موارد مرتبط با این شورا و تفویض اختیارات مربوط به اعضای شورای معادن شرح داده شد.

وی افزود : در ادامه این جلسه تقاضای برخی از بهره برداران معادن استان مبنی بر محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی به دلیل موارد خارج از ید واختیارایشان مورد بررسی وتبادل نظر اعضاء شورا قرار گرفت.

وی گفت : در این جلسه ضمن بررسی وضعیت معادن و مجوزهای برداشت شن وماسه مشکلات مرتبط با این حوضه توسط خانه معدن استان و سایر دستگاههای اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت افزود : در حال حاضر 16 فقره تعداد کل پروانه های بهره برداری معادن زغال سنگ در استان گلستان است که تعداد 11 فقره پروانه بهره برداری فعال بوده و مقرر شده است تمامی بهره برداران نسبت به انتقال دفتر یا ایجاد نمایندگی در استان اقدام کنند که این موضوع در حال پیگیری و انجام است.

حسن زاده گفت: همکاری و تعامل اعضای جلسه زمینه ساز توسعه و پیشرفت معادن و صنایع معدنی در راستای تولید، فرآوری، صادرات محصولات بخش معدن، ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی استان است.

 

دیدگاه تان را بنویسید