224199

بررسی مشکلات کارگران زغالسنگ کرمان

دنیای معدن- مسائل و مشکلات کارگران زغالسنگ در زرند باحضور مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد، بررسی شد.

به گزارش دنیای معدن، مدیرعامل صندوقِ بازنشستگیِ فولاد در بازدید از کارخانه زغالشوییِ شهرستان زرند گفت: این مجموعه، نیاز به سرمایه گذاری هایِ جدید و بروز رسانی دارد و ما باید ظرفیت کار در اینجا را به شدت افزایش دهیم.

بررسی مشکلات کارگران زغالسنگ شهرستان زرند بعامریان بر احقاقِ حقوق همه کارگران و در عین حال، همکاری بیشترِ آنان ، برای افزایش تولید تاکید کرد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد کشور همچنین از بخشهای مختلف معدن زغالسنگ هجدک راور بازدید کرد و با حضور در جمع کارگران ، در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت.

 

 

دیدگاه تان را بنویسید