243430

غبار تورم بر بورس تهران

دنیای معدن: روند کاهشی در مقدار تولید و فروش در برخی از صنایع طی سال های اخیر در شرایطی به وقوع پیوسته که نرخ افزایشی تورم در اقتصاد ایران طی این سال ها مانع از جلب توجه کافی به این رویداد شده است.

به گزارش دنیای معدن، این در حالی است که به رغم رشد سود ریالی واقعیت زیر لایه ای از تورم پنهان مانده و توجه نکردن به آن به معنای سرمایه گذاری، بدون در نظر گرفتن افت کیفیت سودآروی در صنایع مذکور است.

 

فردین آقابزرگی کارشناس بازار سهام از سرانجام پیمودن این بیراهه در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر شرکت های موجود در بازار سهام می گوید.

 

 

دیدگاه تان را بنویسید