240102

 رشد ۳ هزار و ۲۵۳ واحدی شاخص کل

دنیای معدن: شاخص کل بورس با رشد ۳ هزار و ۲۵۳ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۵۶۶ هزار و ۸۲۰ واحدی قرار گرفت.

به گزارش دوشنبه (۵دی) شاخص کل بورس با رشد ۳ هزار و ۲۵۳ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۵۶۶ هزار و ۸۲۰ واحدی قرار گرفت.

شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۷۲۶ واحدی در پله ۴۶۳ هزار و ۴۸۰ واحدی ایستاد.

 

دیدگاه تان را بنویسید