253541

در بهشت معادن شرق کشور

توسعه فرآوری معادن و صنایع معدنی، در اولویت سرمایه گذاری‌های خراسان جنوبی

دنیاای معدن-استاندار خراسان جنوبی گفت: توسعه فرآوری معادن و صنایع معدنی در اولویت سرمایه گذاری‌ها در استان قرار دارد.

به گزارش دنیای معدن، قناعت در جلسه دیدار اعضای هیئت مدیره بنیاد تعاون بسیج افزود: بهره برداری حداکثری از این ظرفیت‌ها در راستای توسعه خراسان جنوبی به‌طور ویژه در دستور کار مدیران استان قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه ایجاد و توسعه صنایع فرآوری در ارزش افزوده محصولات تأثیر بسزایی دارد گفت: افزایش سطح درآمد مردم و اشتغالزایی، توسعه صادرات و کاهش ضایعات از مزایای ایجاد صنایع فرآوری است.

استاندار خراسان جنوبی افزود: صنایع تبدیلی و تکمیلی از میزان بیکاری‌های دائمی و فصلی کم کرده و زمینه مناسبی برای  تأمین نیاز‌های اساسی، پیوند با دیگر بخش‌های اقتصادی و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای است.

قناعت صنایع تبدیلی و تکمیلی را پیش نیاز راهبرد صنعتی شدن و تأمین کننده امنیت عنوان کرد و گفت: به منظور تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های استان در این زمینه، به دنبال جذب سرمایه گذاران دارای صلاحیت هستیم.

وی با اشاره به اقدامات مؤثر و سرمایه‌گذاری‌های موفق بنیاد تعاون بسیج در دیگر استان ها افزود: خراسان جنوبی آمادگی دارد شرایط را برای سرمایه گذاری بنیاد تعاون بسیج در این منطقه فراهم کند.

استاندار خراسان جنوبی گفت: انتظار ما از سرمایه گذاران این است که به ازای خدماتی که دریافت می‌کنند، برای استان آورده اقتصادی داشته باشند.

 

دیدگاهتان را بنویسید