253494

به طور همزمان در تهران، کرمان و اصفهان

دویست و بیست و نهمین جلسه تولید میدکو برگزار شد

دنیای معدن: به طور همزمان در تهران، کرمان و اصفهان دویست و بیست و نهمین جلسه تولید برگزار شد.

به گزارش دنیای معدن، دویست و بیست و نهمین جلسه تولید با حضور مدیرعامل محترم میدکو در تهران، مدیران و مشاوران در تهران، کرمان و اصفهان، مدیران عامل و مدیران مجتمع های تولیدی از محل مجتمع ها روز چهارشنبه 16 خرداد ماه 1403 بصورت همزمان در دفترها و کارخانه های واقع در تهران، کرمان، اصفهان و همدان با برقراری ارتباط تصویری برگزار شد.

در این جلسه گزارش های تولید، MIDRP و زیرساخت شرکت‌های زیر مجموعه میدکو ارائه گردید.

این جلسات به طور منظم هر دو هفته یکبار برگزار می‌گردد.

1717565838

دیدگاهتان را بنویسید