251507

ضرورت استفاده از فناوری‌های جدید برای فرآوری‌های معدنی

دنیای معدن-مدیرکل دفتر ارزیابی‌های زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: واحد‌هایی که فرآوری معدنی انجام می‌دهند باید از فناوری‌های جدید استفاده کنند.

به گزارش دنیای معدن، سعید کریمی افزود: ضوابط استقرار معادن را با هدف تسهیلگری فعالیت معادن، مجددا بازنگری می‌کنیم و در مواردی که عملکرد نادرستی را از مدیریت معادن ببینیم از فعالیت آن معادن جلوگیری خواهد شد.

وی گفت: استفاده از فناوری‌های جدید و بروز برای فرآوری مواد معدنی در کاهش آلودگی‌ها تاثیر شایان توجهی دارند.

آقای کریمی با اشاره به اینکه همه معادن مشمول مطالعات زیست محیطی هستند گفت: طرح‌های معدنی که در بالادست سد‌های آب آشامیدنی قرار می‌گیرند نباید تهدیدی برای آب آشامیدنی منطقه باشند در غیراین صورت با ادامه فعالیت آنها مخالفت می‌شود.

مدیرکل دفتر ارزیابی‌های زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه انتقاداتی بر آیین نامه ارزیابی طرح‌های زیست محیطی وجود دارد افزود: در این آیین نامه، برخی معادن مقیاسی برایشان در نظر گرفته نشده است، اگر طرح‌های معدنی کوچک باشد نگرانی زیادی بابت آلودگی شدید زیست محیطی آنها وجود ندارد، بنابراین با استفاده از تجارب بین المللی با اولویت بندی وضیعت طرح‌های کوچک می‌توانیم زودتر آن را تعیین تکلیف کنیم.

آقای کریمی با بیان اینکه راهکار‌ها و تمهیدات لازم برای جلوگیری از تخریب‌ها در کشور وجود دارد گفت:روش‌های بهره برداری بهینه را به صاحبان معدن پیشنهاد می‌کنیم.

وی درباره برداشت از معادن به سبب حساسیت‌های زیست محیطی منطقه افزود: ممکن است روش استخراج از روش روباز به روش‌های تونلی یا زیر زمینی تغییر کند.

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ما قائل به رویکرد تعاملی با بخش‌های مختلف توسعه‌ای کشور از جمله وزارت صنعت معدن و تجارت هستیم گفت:چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ فناوری می‌توانیم استخراج از معادن را به نوعی در همان محل انجام دهیم که کمترین آثار زیست محیطی را داشته باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید