244064

با حضور دکتر پورمند

پنجمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1402 انجام شد

دنیای معدن: پنجمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1402 توسط جناب آقای دکتر پورمند (مدیر عامل میدکو) در روزهای دوشنبه و سه شنبه 1 و 2 خرداد ماه انجام شد.

به گزارش دنیای معدن، آقای دکتر پورمند در روز اول از مجتمع تولید کاتد و لوله های مسی شهربابک، مجتمع  کنسانتره و گندله سنگ آهن سیرجان  و مجتمع فولاد بوتیا بازدید کردند.

بازدید از مجتمع کنسانتره و گندله سنگ آهن زرند و مجتمع فولاد زرند از برنامه های روز دوم ایشان بود.

این بازدیدها هر دو هفته یکبار و به صورت منظم انجام می‌شود.

2

3

4

5

6

دیدگاه تان را بنویسید