243903

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده شرکت میدکو

دنیای معدن: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده شرکت میدکو منتشر شد.

به گزارش دنیای معدن، مجمع میدکو دهم خرداد ماه 1402 برگزار می‌شود.

1684568346

 

 

دیدگاهتان را بنویسید