243713

خرمی شاد رئیس ایمیدرو شد

دنیای معدن-با حکم سیدمهدی نیازی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ امیر خرمی شاد به عنوان سرپرست هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) منصوب شد.

 پیش از این وجیه الله جعفری این مسئولیت را بر عهده داشت. اقدام سرپرست وزارت صمت که به نظر میرسد به زودی شاهد تغییر مدیران ضعیف در برخی شرکت های بزرگ صنعتی معدنی نیز باشیم.

«امیر خرمی‌شاد» امروز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت 10 صبح به عنوان معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) منصوب و به عنوان جایگزین «وجیه‌الله جعفری» معارفه می‌شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید