243460

سامانه ارتباط مستقیم بامدیر عامل شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات، راه اندازی شد

دنیای معدن: در راستای ایجاد بستر مناسب و آگاهی از نظر شما ذی نفعان گرامی، سامانه پیام گیر بشماره 43971234-021 جهت ارتباط مستقیم بامدیر عامل محترم شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات، راه اندازی شده است.

روابط عمومی شرکت تجلی

 

دیدگاهتان را بنویسید