240831

غلامرضا ملاطاهری، دبیر نهمین همایش جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران:

مدل جدی بهره وری بخش معدن و صنایع معدنی تا پایان امسال ارائه می شود

دنیای معدن: مطالعات نشان می دهد با هوشمندی بخش معدن و صنایع معدنی، شاخص بهره وری ۳ درصد رشد می یابد.

به گزارش دنیای معدن، در فرایند ارزیابی جایزه بهره وری، ۶۰ شرکت ثبت نام کردند که در نهایت، ۴۰ شرکت مورد ارزیابی قرار گرفتند.

 در این فرآیند ارزیابی، ۸۳۵۰ ساعت دوره آموزشی برای نمایندگان شرکت های متقاضی و ۸۴۰ نفرساعت برای دوره تربیت ارزیاب برگزار شد.

 

دیدگاه تان را بنویسید