240431

مدیرکل دفتر مخاطرات سازمان زمین شناسی کشور هشدار داد:

فرونشست تهدیدی بزرگ برای شهرهای بزرگ مثل تهران است

دنیای معدن- مدیرکل دفتر مخاطرات، زیست محیطی و مهندسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی درباره فرونشست در سه منطقه جنوب، جنوب غرب استان تهران و همچنین اصفهان هشدار داد و گفت: پدیده فرونشست زمین تهدیدی بزرگ برای شهرهای بزرگ مثل تهران است.

به گزارش دنیای معدن از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، «رضا شهبازی» افزود: فرونشست موضوع تازه ای نیست و در جنوب غرب پایتخت و تقریباً در همه پهنه هایی که در ۲۰ سال گذشته برداشت بی رویه آب و کشاورزی انجام شده است، به نوعی درگیر موضوع فرونشست شده اند.

وی خاطرنشان کرد: در بخشی از جنوب غرب شهر تهران که ضخامت رسوبات زیاد و ریز است، فرونشست دارای سابقه ۲۰ ساله است و نخستین گزارش های مربوط به فرونشست در کشور از این منطقه ارائه و مستند شد و پس از آن در بسیاری از دشت های کشور و پیرامون شهرهای بزرگ فرونشست افزایش پیدا کرد.

مدیرکل دفتر مخاطرات، زیست محیطی و مهندسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، عامل اصلی بروز فرونشست از نظر زمین شناسی را برداشت بی رویه و تخلیه منابع آب زیرزمینی عنوان کرد.

وی گفت: در بروز فرونشست تعادلی بین میزان تخلیه آب و تغذیه آبخوان وجود ندارد و پس تخلیه آب فضای بین رسوبات آبخوان و سفره های آب زیرزمینی با آب جایگزین نمی شود که این امر منجر به فشردگی تدریجی زمین می شود و این فشردگی در سطح زمین به صورت فرونشست نمایان می شود و نشانه ها و آثار مخربی را از خود به جای می گذارد.

این مسوول درباره مناطقی در جنوب غرب تهران که هشدار برای فرونشست در آن جدی تر هستند، تصریح کرد: شهرستان های صباشهر، نسیم شهر، اسلامشهر، رباط کریم و شهریار جزو مناطق کشاورزی و دشت هایی با رسوبات ریزدانه بوده اند و در حال حاضر علاوه بر کشاورزی مراکز جمعیتی بسیار فشرده و پر تراکم در آنها به وجود آمده است.

شهبازی ادامه داد: مناطق ذکر شده بیشتر در معرض خطر فرونشست هستند و بنا به دلایل زمین شناسی فرونشست از سمت اتوبان آزادگان کمتر به درون شهر تهران کشیده شده که امیدواریم این پدیده در همان منطقه کنترل شود و بیشتر از این وارد محدوده های شهر نشود.

وی درباره تدابیری که باید برای پیشگیری از تبعات ناشی از بروز فرونشست احتمالی زمین اندیشیده شود و دستگاه های پیشتاز در این زمینه، گفت: فرونشست به طور مستقیم با برداشت بی رویه آب از منابع زیرزمینی ارتباط دارد و طبق آمار و اخبار میزان مصرف نسبت به میزان ذخیره آب بیشتر است که بر همین اساس باید بدانیم که این میزان برداشت آب اضافه از کجا تامین می شود.

مدیرکل دفتر مخاطرات، زیست محیطی و مهندسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ادامه داد: آبی که به طور اضافی مصرف می شود به منابع آب زیرزمینی فشار می آورد و تا زمانی که نتوانیم تعادلی بین بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و میزان ذخیره ایجاد کنیم، این روند ادامه دارد.

وی با بیان این که ایجاد تعادل بین ذخیره و مصرف آب به عهده وزارت نیرو و سازمان آب و فاضلاب است، تصریح کرد: البته بیشترین بهره برداری از آب در بخش کشاورزی است که در تهران علاوه بر مصرف کشاورزی، مصرف شهری و صنعتی نیز وجود دارد که در نهایت باید این تعادل ایجاد شود تا از ادامه پیشرفت پدیده فرونشست جلوگیری به عمل آید.

 

دیدگاه تان را بنویسید