240281

تحلیل تکنیکال «ومعادن»

دنیای معدن: سهام شرکت سرمایه گذاری معادن و توسعه فلزات که طی سالیان اخیر سودهای قابل توجهی را نصیب سهامداران خود کرده، این روزها در یک روند صعودی قرار گرفته است.

به گزارش دنیای معدن، ومعادن از نظر تکنیکالی در محدوده حمایتی کف کانال صعودی قرار دارد که این ناحیه جذاب می‌تواند آغازگر گارد صعودی جدید برای ومعادن باشد.

حمایت بلندمدتی نماد ومعادن در ناحیه ۳۰۰ تومانی قرار دارد.

سهام شرکت سرمایه گذاری معادن و توسعه فلزات که با توجه به وضعیت بنیادی شرکت طی ماه گذشته کام سهامداران را شیرین کرده، با توجه به وضعیت کلی بازار سرمایه و نوسان در نرخ ارز، در روند کوتاه مدتی نماد خنثی بوده و جهت خاصی ندارد.

ناحیه ۴۰۰ تومان کف حمایتی ومعادن به حساب می‌آید.

همچنین محدوده قیمتی ۶۰۰ تومانی، مقاومت نماد ومعادن را تشکیل داده است.

 

 

دیدگاه تان را بنویسید