240215

واریز حقوق دولتی معادن به خزانه

دنیای معدن- ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن به خزانه کشور واریز شد.

به گزارش دنیای معدن؛ رئیس سازمان صمت استان مرکزی گفت: در ۹ ماهه امسال، ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن دریافت و به حساب خزانه واریز شده است و مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد از این مبلغ باید به استان بازگردد.

جودکی افزود: با تلاش مدیران در دو سازمان مدیریت برنامه و برنامه ریزی استان و اقتصاد و دارایی قرار است این ۱۵ درصد، به زودی به استان باز گردانده شود و تصمیم نهایی برای صرف آن اتخاذ شود.

او ادامه داد: استان مرکزی رتبه ۸ کشور را در حوزه معادن داراست و فعالیت معادن علاوه بر اینکه در سودآوری و اشتغالزایی نقش مؤثری دارد، سبب دخل و تصرف در محیط زیست و تخریب راه ها نیز می شود که امید است با بازگشت بخشی از درآمد معادن به استان این موارد اصلاح شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید