238263

ضرورت رفع مشکلات تداخل طرح های معدن در استان اردبیل

دنیای معدن: استاندار اردبیل با بیان اهمیت حمایت از فعالان معدنی، بر تعیین تکلیف مشکلات تداخل در حوزه طرح های معدن تأکید کرد.

به گزارش دنیای معدن، سیدحامد عاملی عصر امروز در شورای معادن استان اردبیل اظهار کرد: مشکلاتی که برخی معدن کاران در خصوص تداخل با طرح های دیگر دارند، باید تعیین تکلیف شود.

وی افزود: کمک به فعالیت های معدنی دارای اهمیت و در دستور کار است و در این راستا باید اقدامات هر کدام از دستگاه های مرتبط پیگیری کننده مشخص و مورد پیگیری قرار گیرد.

استاندار اردبیل با اشاره به بررسی پرونده های معدنی از جمله انتزاع از بهره برداری و تعطیلی موقت، گفت: لازم است اقدامات مربوط به رفع موانع فعالیت در بخش معدن تسریع شود.

گفتنی است؛ در این نشست مشکلات بیش از ۲۰ پرونده حوزه معدن استان اردبیل بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

 

دیدگاه تان را بنویسید