236961

در آستانه انتخابات انجمن سنگ ایران

حمایت از صنعت سنگ ساختمانی با جذب مشارکت حداکثری در سایه شفافیت و کارآیی

دنیای معدن: برای بهبود و ارتقا سطح ابتدا باید تقاضا به صورت کیفی رشد کند .عرضه و کیفیت آن معمولا به شکلی منطقی تابع ومتناسب با افزایش کیفیت تقاضا ارتقا خواهد یافت.

به گزارش دنیای معدن، در راستای ارتقا سطح توقعات صنفی یا مطالبه گری  میتوان با ایجاد آگاهی از حقوق صنفی  و افزایش آن درخصوص جایگاه این تشکل وظایف آن و تعامل حداکثری با اعضای صنف به فهرستی از الزامات اشاره نمود که نیازمند تمرکز و توجه بسیار است .علی رغم تلاشها و زحمات صورت گرفته در دوره های  قبلی در واکاوی مستندات موجود رسانه ای و یا تبلیغاتی ما کمتر شاهد رد پای مشخص برای جذب حداکثری اعضا هستیم .این در حالی ایست که تعداد عضویت فعلی فاصله بسیاری زیادی با جامعه آماری این خانواده معدنی و صنعتی دارد – به طبع تشکل موجود بیان کننده صدای اکثریت نیست. در ادامه به ضرورت ها و الزاماتی اشاره میکنیم که در راستای یک حکمرانی موثر و مفید در صنعت سنگ ساختمانی ایران ضروری به نظر می رسد :

کارکرد اساسی برای هدایت و مدیریت یک تشکل منسجم در صنف صنعت سنگ ساختمانی شامل موارد زیر است: تعیین خط‌مشی، تدوین استراتژی زمانبندی شده ، تصمیم‌سازی عملیاتی و پایش و نظارت و تنظیم مقررات. باتوجه به نکات فوق و رعایت اصولی مشتمل بر مشارکت حداکثری، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، وفاق عمومی، حقوق مساوی، عدالت، اثربخشی، کارآیی و مسوولیت‌پذیری را می‌توان شاکله‌ای قوی و منسجم برای توسعه و پیشرفت صنعت سنگ ایران دانست.

استقبال از نقش اصحاب رسانه با نگاه نقادانه و بررسی جزئیات و پاسخگویی به چالشهای حرفه ای نظارتی رسانه ای نقطه قوت هر تشکل قوی  است.

چند ضرورت در انتخاب هیات مدیره توسط اعضا که میتوانیم به آن اشاره کنیم : ابتدا شناخت ازداوطلبین هیات مدیره از طریق مطالعه رزومه و سوابق اجرایی افراد – عناوین مهم نیستند بلکه این گزارش عملکردها است که اهمیت دارند – کارنامه حرفه ای و عملیاتی و اجرایی گذشته افراد  و نقش موثر در حل مشکلات صنفی - بررسی گرایش های فکری حرفه ای داوطلبین اینکه در چه گرایش رسته ای فکری قرار است وارد تیم تصمیم سازی شوند – چرا ترکیب این تیم اجرایی باید نامتجانس و غیر همگون باشد زیرا تنوع در یک تشکل یعنی بهره مندی از دیدگاه ها و نگرش های و صداهای متفاوت – چنانچه ترکیب اکثریتی  هیات مدیره به رسته خاصی گرایش داشته باشد این ناخود آگاه منجر به پیگیری امور در جهت سو گیری و میل شخصی افراد خواهد شد – تصور بفرمایید که ترکیب هیات مدیره سه نفر از پنج نفر در راستای صادرات سنگ کوپ/ خام تمایل داشته باشند بنابراین مصوبات و کلیه امور به این سمت میل میکند بنابراین لازم است که داوطلبین هیات مدیره پیش از حضور در فهرست کاندیدا موضع خود را به شکلی مشخص و شفاف معرفی نمایند البته بازبینی رد پای فعالیتهای دواطلبین مصاحبه ها و گزارشات جراید - مستند این مهم را به خوبی نمایان میکند – تصور اینکه طرفداران صادرات فرآوری محورهم به اکثریت نسبی برسند بازتفاوتی ندارد آنهم یک مشکل خواهد بود بنابراین میشود این ترکیب اعضای هیات مدیره را در رسته های متعددی مانند معادن – صادرات کوپ – فرآوری –  وارد کننده ماشین آلات – صادرات فرآوری – ماشین سازان داخلی – تعمیرات و نگهداری ابزارآلات ومواد مصرفی – تخصصی مالی و...سازماندهی و معرفی نمود.هر چند برای مثال  حضور دو طرفداریک رسته در هیات مدیره میتواند ممکن باشد اما از اکثریت نسبی برخوردار نیست تا سلایق رسته ای خود را گزینش کنند.

این رویکرد منطقی میتواند در قابل آیین نامه مجمع عمومی پیش رو پیشنهاد و در چهارچوب قانون توسط مجمع با مصوبه وارد ساز کار اجرایی تشکل شود.

پس از بررسی رزومه ها فرآیند ارائه برنامه مطرح است داوطلبین میباست ضمن تعیین خط مش به شکل مستند زمانبندی شده اعلام نمایند چه برنامه ایی دارند – این برنامه ها می بایست مستند ثبت شده و قابلیت اجرایی داشته و قابلیت واکاوی و بررسی و ارزیابی عملکرد داشته باشند یعنی پرهیز از شعار های بزرگ و تمرکز بر جزئیات طرحها – این رویه کمک خواهد کرد در میان مدت و بلند مدت ودر  پایان مسئولیت بتوانیم با استناد به برنامه و گزارش عملکرد ارزیابی مناسبی از دستاوردها داشته نسبت به نقد دقیقتر عمل کنیم.

اعضای محترم خانواده صنف میتوانند در قالب نقد و بررسی همیشه با سئوالات خود در فرآیند رشد و توسعه تشکل مشارکت کنند.

آشنایی با حقوق صنفی و تلاش برای افزایش تعداد اعضا و همه گیری و گستردگی تاثیرات تشکلی به این آگاه سازی مرتبط است.

به برنامه تمرکز کنیم تا افراد و عناوین آنها - همانگونه که مشخص است دوره های کسب جایگاه هیات مدیره در تشکلها توسط مراجع ذیصلاح محدود شده است بنابراین باید به سیاستهایی رای بدهیم که به شکلی به افراد وابسته نیستند و با تغییر هیات مدیره نباید سیاستهای کلان تامین منافع ملی ابتدا و بعد  منافع عمومی صنف محترم صنعت سنگ ساختمانی ایران دچار ضعف فصلی شوند -

برخورداری از جایگاه مسئولیت هیات مدیره در تشکلها عموما همراه با برخورداری از امکاناتی است – اعم از اعتبار صنفی یا ردیف بودجه های سازمانی و... شفافیت و اطلاع رسانی در آنچه به عنوان حکمرانی صحیح در صنعت سنگ ایران در ابتدای این مقاله به آن پرداخته شد ضروری به نظر می رسد .

مستند سازی برنامه های اعلام شده به همراه دریافت گزارش عملکرد فصلی و میان مدت به تشکل کمک میکند در ایجاد اطمینان و اعتبار در بین اعضا مسیر را بهتر طی نماید .مستند سازی برنامه ها و عملکرد به ما کمک میکند از تکراری شدن برخی فهرست و عناوین و شعارها  در برنامه  های اعلامی جلوگیری کنیم – یعنی به این ترتیب از تکراراعلام برنامه در چندین سال متوالی همچنان جلوگیری خواهد شد–برای مثال ما در بخش آمارگیری از وضعیت صنعت سنگ ساختمانی  تاکنون شاهد خروجی مطلوبی نبوده ایم - تمرکز بیشتری بر موضوع خواهد بود و این در راستای یک دیده بانی صنفی و ارتقا سطح کیفی است.برنامه ریزی نیازمند آمار دقیق است و این یک ضرورت است که تاکنون مغفول مانده است.اطلاع رسانی مرتب روند رسیدگی مسائل به شکلی منظم و زمانبندی شده یکی از نقاط قوت یک تشکل قوی است .

یکی از شاخص های مفید در کشورهای الگوی صنعت سنگ در دنیا تلاش برای جذب اعضای جدید و گستره بیشتر و پوشش و حمایت همه خانواده صنعت سنگ است – از بعد قانونی نهاد تشکلی مانند یک نهاد مرجع  و حمایت کننده باید سعی کند حتی اعضایی که به حقوق خودشان آشنا نیستند را نیز تحت حمایت خود قرار بدهد .عدم مشارکت حداکثری در صنف سنگ ایران نیازمند توجه و پیگیری و آسیب سنجی است .

از طرفی انسجام صنفی در صنعت سنگ ایران نباید به عنوان یک آرزو دور مطرح باشد بلکه برای تحقق آن نیازمند تغییرات اساسی در نگرش  ونشستهای متعدد و همچنین شاید تغییراتی در اساسنامه تشکل ملی هستیم که بتواند با ایجاد یک نظم اکثریت مدار مبتنی بر نظام پارلمانی از سراسر ایران هدایت شود تراکم و تعدد معادن و واحد های فرآوری درهر استانی میتواند تعیین کننده تعداد بیشتر نماینده از هر رده به شکل استانی در هیات مدیره کلی باشد به این ترتیب ما امکان تاثیرگزاری هر موضوع را متناسب با تعدد و اکثریت همان موضوع در اختیار داریم – نگاه پارلمانی به تشکلهای موجود در صنعت سنگ ساختمانی ایران و ایجاد فضای انسجام صنفی میتواند به عنوان یک راه حل منطقی مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد .با آرزوی موفقیت برای داوطلبین دوره ایی هیات مدیره تشکل های صنعت سنگ ساختمانی که با قبول جایگاه خدمتگزاری و پر مسئولیت  وقت خود را برای ارتقا سطح این صنعت صرف میکنند.

با تقدیم احترام

سیامک اخطاری

کوچ صادراتی صنعت سنگ ساختمانی ایران – آلمان .

 

دیدگاه تان را بنویسید