236471

با امضای تفاهم نامه ای محقق می شود

همکاری سازمان زمین شاسی و بخش خصوصی برای رفع نیازهای فناورانه حوزه اکتشاف

دنیای معدن: به منظور توسعه مناسبات دانش بنیان در حوزه اکتشافات معدنی و علوم زمین، تفاهم نامه ای میان سازمان زمین شناسی و بخش خصوصی در راستای رفع نیازهای فناورانه بخش خصوصی به امضا رسید.

به گزارش دنیای معدن، در راستای نام گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری (مدظله) به عنوان سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین تفاهم نامه همکاری میان سازمان زمین شناسی و بخش خصوصی به امضا رسید.

ایجاد و گسترش زمینه های همکاری علمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی نوآورانه و فناورانه جهت شناسایی و رفع مسائل، چالش ها و نیازهای دانش بنیان در حوزه اکتشافات معدنی و علوم زمین از اهداف امضای این تفاهم نامه همکاری است.

به نقل از روابط عمومی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، این تفاهم نامه به امضای احمد رضازاده معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و پشتیبانی سازمان زمین شناسی و محمدحسن هجرت مدیرعامل این شرکت بخش خصوصی رسید و در این همکاری برنامه ‌ریزی مشترک به منظور رفع چالش های ملی و نیازهای فناورانه حوزه اکتشافات معدنی با تجمیع ظرفیت های دو طرف در دستور کار قرار گرفت.

 

دیدگاهتان را بنویسید