234089

اینفوگرافی راهبری ایمیدرو برای ایجاد 11هزار مگاوات ظرفیت تولید برق

دنیای معدن: با راهبری ایمیدرو 11هزار مگاوات ظرفیت تولید برق ایجاد می شود.

نخستین نیروگاه تابستان وارد مدار تولید می شود

 چشم انداز: تامین پایدار برق برای صنایع و معادن

نخستین نیروگاه تابستان وارد مدار تولید می شود

ایمیدرو راهبری احداث 24 نیروگاه برق را برعهده دارد.

 

 

دیدگاه تان را بنویسید