233999

رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور:

آغاز طرح پرواز ژئوفیزیک هوایی در پهنه معدنی دیواندره

دنیای معدن: رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور از آغاز طرح تحول زمین شناسی و اکتشاف معدنی در پهنه معدنی دیواندره خبر داد و گفت: از اردیبهشت ماە سال جاری طرح تحول در کردستان با تولید اطلاعات پایە آغاز شدە است.

به گزارش دنیای معدن، علیرضا شهیدی امروز (۱۰ خرداد) در دوازدهمین جلسە شورای معادن استان کردستان اظهار کرد: در حال حاضر ۲٥ ورقە در مقیاس یک پنجاە هزار در سە لایە زمین‌شناسی، زمین‌شناسی اقتصادی و بیوشیمی در استان آغاز شدە است.

وی عنوان کرد: این فعالیت حدود ٥۳ درصد مساحت استان کردستان  را در بر می‌گیرد.

شهیدی بیان کرد: پهنە انتخابی در استان حدود ۹۰ درصد مناطقی کە دارای پتانسیل مواد معدنی هستند را شامل می‌شود.

وی اضافە کرد: انتظار می رفت منابع فلزی استان بیشتر از سایر منابع معدنی دیگر باشد؛ اما در اصل میزان منابع غیرفلزی بیشتر از منابع فلزی آن است.

شهیدی تصریح کرد: امیدواریم بهرەبرداری‌ها و پروانەهای اکتشاف منابع معدنی بزرگ‌تری را شامل شود.

وی اضافە کرد: ۳۰ درصد معادن در استان کردستان تعطیل است کە نسبت بە میانگین کشوری رقم قابل قبولی است.

 

دیدگاه تان را بنویسید