233231

۸۲ پهنه به نام ایمیدرو ثبت شده است

احمد فتاحی، مدیر اکتشاف سازمان ایمیدرو در میزگرد تخصصی "اهمیت اکتشافات و احیای معادن راکد در چشم‌انداز بلندمدت تامین منابع مواد اولیه"گفت: اکتشافات را از استان های محروم شروع به کار کردیم و در حال حاضر ۸۲ پهنه به نام ایمیدرو ثبت شده است.

وی افزود: پیش از ایمیدرو شرکت ملی فولاد وظیفه اکتشاف را بر عهده داشت.

در اوایل دهه ۹۰ حس میشد که در سالهای آتی با مشکل کمبود سنگ آهن مواجه شویم.

 

 

دیدگاه تان را بنویسید