227220

با حکم جعفری؛

فتاحی، مدیر اکتشاف ایمیدرو شد

دنیای معدن: احمد فتاحی مجلج طی حکمی از سوی رئیس هیات عامل ایمیدرو، به عنوان مدیر اکتشاف این سازمان منصوب شد.

به گزارش دنیای معدن، وجیه ا... جعفری طی حکمی، احمد فتاحی مجلج کارشناس ارشد اکتشاف ایمیدرو را به عنوان مدیر اکتشاف این سازمان منصوب کرد.

 

احمد فتاحی مجلج از آبان 91 به عنوان کارشناس ذخایر آهن مدیریت اکتشاف ایمیدرو فعالیت داشته و از اسفند 98 تاکنون، مجری طرح توانمندسازی اکتشاف ایمیدرو است.

 

وی همچنین، از خرداداد 89 تا آبان 91 مدیر اکتشاف شرکت تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران، از خرداد 83 تا فروردین 88 کارشناس اکتشاف صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و از فروردین 79 تا تیر 96 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و مدیر گروه دانشکده معدن واحد محلات بوده است.

 

پیش از این، علی اصغر زاده مدیر اکتشاف ایمیدرو بود که در زمان مدیریت وی، طرح توسعه اکتشاف به مساحت بیش از 600 هزار کیلومتر مربع در سراسر کشور با همکاری سایر نهادها و بخش خصوصی اجرایی شد و محدوده های امیدبخش مختلفی در حوزه های فلزی و غیر فلزی شناسایی و برخی از آنها وارد مرحله صدور مجوزهای اکتشافی شد.

 

 

 

دیدگاه تان را بنویسید