224514

انجام مطالعات اکتشافی در 30 محدوده امیدبخش معدنی در استان هرمزگان

دنیای معدن: معاون امور معادن وصنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان از انجام مطالعات اکتشافی در 30 محدوده امیدبخش معدنی در استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش دنیای معدن، ابراهیم سعدینی اظهار داشت: 30محدوده امید بخش به وسعت یک هزار و 203 کیلومتر مربع ماحصل مطالعات پهنه های اکتشافی استان بوده که بر اساس دستورالعمل واگذاری پهنه های اکتشافی ،پس از درج محدودههای امید بخش متعلق به مجری اکتشاف؛ پهنه ها در سامانه کاداستر معادن، استعلامات لازم از دستگاههای ذیربط موضوع ماده 24 قانون معادن صورت می پذیرد.

معاون امور معادن وصنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان عنوان کرد: پس از اخذ جوابیه دستگاهای یاد شده مراحل صدور پروانه اکتشاف جهت محدوههای مذکور به منظور انجام اکتشاف تکمیلی و انجام حفریات اکتشافی انجام می شود.

سعدینی ادامه داد: ماحصل مطالعات پهنه های اکتشافی استان 13 محدوده به مساحت حدود 389 کیلومتر مربع بوده که به منظور واگذاری از طریق مزایده عمومی در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان قرار گرفته است.

 

 

دیدگاه تان را بنویسید