224049

احکام جدید مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

دنیای معدن: با حکم امیرعلی طاهرزاده؛ مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران.

به گزارش دنیای معدن، امیدرضا محبعلی به سمت معاون برنامه ریزی و توسعه، اسماعیل خرم به سمت معاون مالی و اداری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و سعید نادری به سمت مدیر مجتمع پتاس خور و بیابانک منصوب شدند.

 

دیدگاه تان را بنویسید