243949

درخواست بازنشستگان تامین اجتماعی برای رسیدگی به مطالباتشان

دنیای معدن: بازنشستگان کارگری شوش، کرخه و هفت تپه برای تامین مطالبات خود تاکید کردند.

به گزارش دنیای معدن، امروز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان‌های شوش، کرخه و هفت تپه با تجمع مقابل اداره تامین اجتماعی به برآورده شدن مطالبات خود تاکید کردند.

این بازنشستگان، مهم‌ترین خواسته‌های خود را اجرای درست باقیمانده متناسب‌سازی و اعمال نشدن ضریب افزایش سال گذشته اعلام کردند و گفتند: دیگر مطالبه ما افزایش ۲۱ و۲۷ درصدی مستمری‌هاست که کفاف معاش بازنشستگان کارگری را نمی‌دهد.

آن‌ها در ادامه به استقلال بانک رفاه، بهبود خدمات رفاهی و تامین درمان رایگان و اعمال ماده ۶۹ تاکید کردند و گفتند: تامین اجتماعی مکلف به اجرای تعهدات و پرداخت مطالبات قانونی بازنشستگان کارگری است.

 

دیدگاهتان را بنویسید