240327

عیدی امسال بازنشستگان تامین اجتماعی را «عیدی کارگری» بدهید نه کارمندی!

دنیای معدن: نادر مرادی خواستار پرداخت عیدی کارگری به بازنشستگان تامین اجتماعی شد.

به گزارس دنیای معدن، نادر مرادی (فعال صنفی کارگران و بازنشستگان)، در ارتباط با وضعیت معیشتی بازنشستگان کارگری به مساله‌ی حاکمیت دولت بر تامین اجتماعی اشاره می‌کند و می‌گوید: سازمان تامین اجتماعی نهادی دولتی نیست؛ باید کارگران در اداره‌ی آن نقش داشته باشند و مدیریت این سازمان را برعهده بگیرند؛ اما دولت سال‌هاست که برای این سازمان تعیین تکلیف می‌کند.

او ادامه داد: در این میان، تسلط نادرست دولت بر تامین اجتماعی و در دست گرفتن مدیریت آن، به ضرر بازنشستگان و مستمری‌بگیران آن تمام شده است؛ بازنشستگانی که بیش از هفتاد درصد آن‌ها حداقل‌بگیر و زیر خط فقر مطلق هستند.

مرادی در این رابطه توضیح می‌دهد: دولت علیرغم تسلط بر سازمان، قواعد مزدی بازنشستگان دولتی را برای بازنشستگان تامین اجتماعی اجرایی نمی‌کند؛ افزایش مستمری این بازنشستگان، کارگری و به اندازه‌ی مصوبات شورایعالی کار است و از مزایای مزدی بازنشستگان دولت محرومند، اما وقتی زمان پایان سال و پرداخت عیدی می‌رسد، دوباره قضیه برعکس می‌شود!

به گفته‌ی این فعال صنفی، پرداخت عیدی کارگری به بازنشستگان کارگری، یک حق مسلم است؛ وقتی تمام مناسبات مزدی کارگران در شورای‌عالی کار و براساس قانون کار تعیین می‌شود، دولت نمی‌تواند میزان عیدی این بازنشستگان را در لایحه بودجه مشخص کند.

مرادی تاکید می‌کند: دست‌اندازی غیرقانونی به تامین اجتماعی، عواقب بدی برای کارگران شاغل و بازنشسته داشته است که یکی از آن‌ها تعیین مبلغ عیدی بازنشستگان توسط دولت است؛ ما خواستار پرداخت عیدی کارگری به بازنشستگان تامین اجتماعی هستیم؛ عیدی این مستمری‌بگیران باید حداقل دو پایه مزد کارگری باشد؛ پرداخت کمتر از این مبلغ، کاملاً غیرقانونی‌ست.

 

دیدگاه تان را بنویسید