239060

مظفر مطرح کرد؛

کاهش ساعت اضافه کار کارمندان و حقوق مدیران شهرداری بازنگری شود

دنیای معدن: عضو شورای شهر تهران گفت: از شهرداری تهران می‌خواهم شیرینی افزایش حقوق را با کاهش اضافه کاری تلخ نکنند.

به گزارش دنیای معدن از مهر، میثم مظفر عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور یکصد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بسته خرسندساز گفت: یک نکته مورد انتقاد پرسنل قراردادی است.

وی ادامه داد: سرانه اضافه کار به ۹۰ ساعت تقلیل پیدا کرده و موجب نارضایتی کارکنان شده است و از شهرداری تهران می‌خواهم شیرینی افزایش حقوق را با کاهش اضافه کاری تلخ نکنند.

مظفر با بیان اینکه برای مدیران اداری سقف حقوقی انتخاب شده است گفت: این موضوع منجر شده که مدیران میانی تمایلی برای انجام کار نداشته باشند زیرا حقوق آنها با وجود کار بسیار بیشتر برابر کارشناسان و پرسنل شده است و این موضوع نیز باید بازنگری شود.

 

دیدگاه تان را بنویسید