237780

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:

کلیات لایحه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در کمیسیون برنامه تصویب شد

دنیای معدن: مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تصویب کلیات لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری در کمیسیون متبوعش خبر داد.

به گزارش دنیای معدن به نقل از خانه ملت، محمدمهدی مفتح، از تصویب کلیات لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خبر داد.

 

دیدگاه تان را بنویسید