252700

در سی و پنجمین جشنواره امتنان از نخبگان کار و تولید استان خراسان شمالی صورت گرفت:

انتخاب آلومینای ایران به عنوان شرکت برتر HSE خراسان شمالی

دنیای معدن: شرکت آلومینای ایران در سی و پنجمین جشنواره امتنان از نخبگان کار و تولید استان خراسان شمالی به عنوان شرکت برتر این استان در حوزه #HSE انتخاب شد.

به گزارش دنیای معدن، در این جشنواره، از رضا میرزاجانی، مسئول ایمنی برتر  شرکت آلومینای ایران با حضور استاندار خراسان شمالی تجلیل شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید