<![CDATA[دنیای معدن]]> https://www.donyayemadan.com Sat, 13 Apr 2024 08:45:54 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[راه‌اندازی کارخانه کربن و نیروگاه‌های خورشیدی برنامه اولویت‌دار ایرالکو در سال جدید است]]> https://www.donyayemadan.com/fa/tiny/news-252171 /بخش-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-7/252171-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
دنیای معدن - مدیرعامل شرکت آلومینیوم ایران(ایرالکو) گفت: تسریع در راه‌اندازی کارخانه کربن صنعت امیرکبیر و پیگیری موضوع انرژی و نیروگاه‌های ۱۰۰ و ۵۰۰ مگاواتی خورشیدی در اراک از اولویت‌های مهم این شرکت در سال جدید است.
]]>
Sat, 13 Apr 2024 08:24:40 +0000
<![CDATA[افزایش ۹ درصدی تولید سالانه در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس]]> https://www.donyayemadan.com/fa/tiny/news-252163 /بخش-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-7/252163-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
دنیای معدن: مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از افزایش ۹ درصدی تولید این منطقه عظیم اقتصادی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ خبر داد.
]]>
Sat, 13 Apr 2024 05:50:49 +0000
<![CDATA[توسعه استراتژیک در شرکت آلومینای ایران]]> https://www.donyayemadan.com/fa/tiny/news-252132 /بخش-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-7/252132-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
دنیای معدن: میزان تولید آلومینیوم در شرکت آلومینای ایران در سه سال اخیر (به طور متوالی) از مرز 37 هزار تن در سال عبور کرده و میانگین خلوص محصول تولیدی نیز 99.8 درصد بوده است.
]]>
Tue, 09 Apr 2024 06:56:46 +0000
<![CDATA[آغاز مصرف کنسانتره واسطه سنگین در مجتمع آلومینای ایران]]> https://www.donyayemadan.com/fa/tiny/news-252093 /بخش-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-7/252093-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
دنیای معدن: طرح واسطه سنگین بوکسیت، از طرح‌‌‌های زیربنایی شرکت آلومینای ایران است که مطالعات آن از ۱۵ سال قبل با مشارکت خبرگان صنعت و دانشگاه شروع شد و پس از تست‌‌‌های آزمایشگاهی، پایلوت و مطالعات فنی اقتصادی، برای پیش فرآوری بوکسیت‌‌‌های کم عیار مناسب تشخیص داده شد.
]]>
Sun, 07 Apr 2024 12:50:12 +0000
<![CDATA[تولید یک میلیون تن آلومینیوم تا پایان امسال]]> https://www.donyayemadan.com/fa/tiny/news-252062 /بخش-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-7/252062-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84
دنیای معدن: رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، می‌گوید: هم اکنون ۷۰۰ هزار تن آلومینیوم در کشور تولید می‌شود که با اضافه شدن ۳۰۰ هزار تن تولیدات شرکت آلومینیوم جنوب (سالکو) مجموع تولیدات این فلز به یک میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت.
]]>
Sat, 06 Apr 2024 13:13:09 +0000