251958

برگزاری هفتمین جلسه کمیته مدیریت بحران پدافند غیرعامل شرکت آلومینای ایران

دنیای معدن: برگزاری هفتمین جلسه کمیته مدیریت بحران پدافند غیرعامل شرکت آلومینای ایران با رویکرد کنترل سیلاب با حضور اعضای کمیته مذکور در روز پنجشنبه مورخ 9 فروردین ماه ۱۴۰۲

دیدگاهتان را بنویسید