250694

با همکاری واحدهای حراست و آموزش شرکت آلومینای ایران برگزار شد:

دوره بازآموزی و بروز آوری اطلاعات فنی و اجرایی آتشکاری در معادن

دنیای معدن: دوره بازآموزی و بروز آوری اطلاعات فنی و اجرایی آتشکاری در معادن به مدت ۲ روز و با حضور آقای دکتر بخشنده استادیار دانشگاه تهران در محل شرکت آلومینای ایران برگزار گردید.

به گزارش دنیای معدن، هدف نهایی برگزاری این دوره ها، همکاری در حوزه آتشکاری با اساتید مجرب و دانشگاه های معتبر کشور، کاهش هزینه های آتشکاری و در نهایت کمک به کاهش قیمت های تمام شده می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید