250245

برگزاری جلسه شورای معاونین و مدیران شرکت آلومینای ایران

دنیای معدن-در این جلسه که با حضور مدیر عامل،معاونین و مدیران شرکت آلومینای ایران برگزار گردید به بحث و بررسی پیرامون موضوعات،مطابق دستور جلسه پرداخته شد.

به گزارش دنیای معدن، در انتهای این جلسه نیز پس از ارائه گزارش در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه 5S از آقایان مهندسین جواد قاسمی تنها،سید حسن حسینی،حسین گرایلو و جواد قانع، چهار نفر از سرپرستان محترم واحد های شرکت که عملکرد مناسب در استقرار نظام آراستگی و بکارگیری آن انجام داده بودند با اهدا لوح سپاس، تقدیر بعمل آمد.

 

دیدگاهتان را بنویسید