248869

سازمان تعزیرات حکومتی حکم داد:

جریمه ۷۹۴.۴ میلیاردی شرکت آلومینیوم‌ سازی و بازگشت ۸.۲ میلیون یورو دریافتی

دنیای معدن-سازمان تعزیرات حکومتی از قطعی شدن حکم شرکت آلومنیوم سازی برای پرداخت جریمه ۷۹۴.۴ میلیارد تومانی و بازگرداندن ۸.۲ میلیون یورو ارز دریافتی خبر داد.

به گزارش دنیای معدن، شهرام محسنی مدیر روابط عمومی تعزیرات حکومتی، اعلام کرد: شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی استان هرمزگان به پرونده یک شرکت برای عرضه نکردن 36 هزار تن شمش آلومینیوم خالص در بورس به ارزش 397.2 میلیارد تومان رسیدگی کرد.

شرکت و مدیرعامل وقت با توجه به دریافت ارز از بانک ملت موظف بودند ماهانه 6 هزار تن شمش در بورس کالا عرضه کند اما با امتناع از اجرای این تعهد باعث کمبود مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی و افزایش قیمت آلومینیوم در سطح بازار داخلی شدند. شعبه تجدیدنظر رسیدگی کننده پس از احراز تخلف، شرکت را به پرداخت 794.4 میلیارد تومان جریمه معادل دو برابر ارزش کالا محکوم کرد.

این شرکت همچنین نسبت به دریافت ارز از بانک ملت برای واردات ماشین آلات اقدام کرده و متعهد شده بود ظرف 6 ماه به ترخیص ماشین آلات و ارائه اصل برگ سبز به بانک اقدام کند اما با عمل نکردن به تعهد، بانک این تخلف را به تعزیرات حکومتی تهران اعلام کرد.

شعبه 29 بدوی تعزیرات تهران این گزارش را بررسی و با توجه به ارائه نکردن برگ سبز گمرکی، تخلف را محرز اعلام و حکم به بازگرداندن 8.2 میلیون یورو دریافتی صادر کرد که وکیل شرکت برای تجدیدنظر در میزان جریمه براساس قانون 483 آئین دادرسی کیفری پیگیری‌های بسیار کرد اما در نهایت شعبه رسیدگی کننده به دلیل اینکه حکم صادره بازگرداندن ارز دریافتی بوده و جریمه جنبه عمومی نداشته، امکان کاهش مجازات را رد کرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید