248269

چاپ و انتشار نوبت اول فراخوان عمومی مناقصات یک مرحله ای شرکت آلومینای ایران

دنیای معدن: چاپ و انتشار نوبت اول فراخوان عمومی مناقصات یک مرحله ای شرکت آلومینای ایران در روزنامه های:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

اترک

موضوع تجدید مناقصه:

انجام عملیات آماده سازی،حفاری،باطله برداری،استخراج،جمع آوری،دپو،بارگیری و حمل سنگ بوکسیت و باطله معدنی در معدن بوکسیت چک چک یزد

 شماره مناقصه در سامانه الکترونیکی دولت:

۲۰۰۲۰۰۱۴۹۱۰۰۰۰۶۲

▫️موضوع مناقصه:

انجام خدمات ایاب و ذهاب با وسایل نقلیه و حمل کالا با وانت

▫️شماره مناقصه در سامانه الکترونیکی دولت:

۲۰۰۲۰۰۱۴۹۱۰۰۰۰۶۴

▫️موضوع مناقصه:

انجام عملیات احداث پد بالگرد اورژانس ۱۱۵ شرکت آلومینای ایران

▫️شماره مناقصه در سامانه الکترونیکی دولت:

۲۰۰۲۰۰۱۴۹۱۰۰۰۰۶۳

نوبت دوم آگهی در تاریخ ۷ آبان ماه در روزنامه های مذکور چاپ و منتشر خواهد شد.

 ۶ آبان ماه ۱۴۰۲

 

دیدگاهتان را بنویسید