240696

بازدید زارع مدیر عامل شرکت آلومینای ایران از پروژه ها

دنیای معدن: بازدید جناب مهندس زارع مدیر عامل محترم شرکت آلومینای ایران از پروژه واسطه سنگین و سد خاکی شرکت آلومینای ایران.

بازدید جناب مهندس زارع مدیر عامل محترم شرکت آلومینای ایران از پروژه های در حال اجرا(کف سازی واحد 18،تیکنر،فیلتر پرس، مقاوم سازی محل ذخیره سودو...) شرکت آلومینای ایران و پروژه هیدرات ویژه و پروژه های کارخانه شمس شرکت آلومینای ایران.

 

IMG_20230118_090526_951

 

IMG_20230118_090516_662

دیدگاه تان را بنویسید