233248

چاپ و انتشار نوبت اول آگهی مناقصات یک مرحله ای با ارزیابی کیفی فشرده شرکت آلومینای ایران در روزنامه های

دنیای معدن: انجام عملیات آماده سازی، استخراج بوکسیت و باطله های معدنی وحمل مصالح معدنی به دپو های مورد نظر در بلوک یک معدن بوکسیت دشت ده شرقی شرکت آلومینای ایران واقع در شهرستان یزد

 موضوع

 انجام عملیات آماده سازی، استخراج بوکسیت و باطله های معدنی وحمل مصالح معدنی به دپو های مورد نظر در بلوک یک معدن بوکسیت دشت ده شرقی شرکت آلومینای ایران واقع در شهرستان یزد

 شماره مناقصه در سامانه الکترونیکی دولت

۲۰۰۱۰۰۱۴۹۱۰۰۰۰۰۱

 اجرای کامل شبکه گاز ۶۰psi از ایستگاه گاز مجتمع به واحد شمش شرکت آلومینای ایران در شهرستان جاجرم

 شماره مناقصه در سامانه الکترونیکی دولت

۲۰۰۱۰۰۱۴۹۱۰۰۰۰۰۲

 نوبت دوم در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه در روزنامه های مذکور چاپ و منتشر خواهد شد.

 اطلاعات

صمت

ایران

چهار شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

 

دیدگاه تان را بنویسید